UPS 不斷電系統 最新促銷


AutoCAD LT 2023

來電購買,享超低優惠價格!

Microsoft 365

來電購買,享超低優惠價格!

Creative Cloud

來電購買,享超低優惠價格!

UPS不斷電系統


UPS不斷電系統 I

快克利更新:111.05.09

廠牌 代碼 產品名稱 (L) 監控軟體 運作方式 優惠價
EATON 2C330 伊頓 Eaton 5SC1000 不斷電系統 5SC1000 45-55Hz (50Hz系統),55-65Hz (60Hz系統) CALL
EATON 2C331 伊頓 Eaton 5SC1500 不斷電系統 5SC1500 45-55Hz (50Hz系統),55-65Hz (60Hz系統) CALL
EATON 2C332 伊頓 Eaton A-1000 不斷電系統 A-1000 60 Hz±1Hz (電池模式) CALL
EATON 2C334 伊頓 Eaton A-500 不斷電系統 A-500 60 Hz±1Hz (電池模式) CALL
EATON 2C337 伊頓 Eaton C-1000F 不斷電系統 C-1000F 50/60Hz CALL
EATON 2E780 伊頓 Eaton 5E-650 不斷電系統 5E-650 60 Hz±1Hz (電池模式) CALL
EATON 6S580 伊頓 Eaton A-500 不斷電系統/黑 A-500 60 Hz±1Hz (電池模式) CALL
EATON 6S588 伊頓 Eaton A-1000 不斷電系統/黑 A-1000 60 Hz±1Hz (電池模式) CALL
VERTI 5X376 GXT5 3kVA UPS (機架/直立二用) - 120V版 - 智慧型在線式 On Line UPS CALL
VERTI 5X377 GXT5 3kVA UPS (機架/直立二用) - 230V版 - 智慧型在線式 On Line UPS CALL

UPS不斷電系統 II

快克利更新:111.05.09

產品料號 廠牌 產品名稱 (W) 運作方式 監控軟體 優惠價
4324.B1441.301 ACER V226HQL Gbi 21.5H - CALL
4324.B16A1.301 ACER B227Q BMIPRX+AG (螢幕) 21.5H 1x VGA 1x HDMI 1X Displayport SPK Audio out HEIGHT ADJ. CALL
4324.K222Q.301 ACER K222HQL(bid)/(MM.T0ETT.004) 21.5吋/TN 1920*1080 CALL
4325.24BM3.301 ACER V246HYL bmix (螢幕) 23.8H SPK Audio out US TWN/LED 1xVGA 1xHDMI CALL
4325.B14E1.301 ACER V246HYL (BI) /MM.LZ1TT.005 23.8" 16:9 / IPS 1920X1080 CALL
4327.B14K1.301 ACER CB281HKAVBMIIPRX 28"H / 16:9 3840*2160 /SPK AUDIO OUT US TWM TWN CALL
4323.V206B.301 ACER-H V206HQL Abi/ (MM.LXKTT.006) 19.5吋/TN 1600*900 CALL
4324.226LG.301 ACER-H V226HQL Gbi / (MM.T0WTT.009) 21.5吋 / IPS 1920x1080 @60Hz CALL
4324.KA22B.301 ACER-H KA220HQ bi/(MM.T3RTT.003)有HDMI端口 21.5吋(TN) 1920*1080 CALL
4324.S22QA.301 ACER-H ACER SA220Q Abi/(MM.T90TT.003) 21.5吋 1920*1080 CALL
4324.V227Q.301 ACER-H V227Q bi/(MM.TCBTT.001) 21.5吋/IPS 1920*1080 CALL
4324.VG220.301 ACER-H ACER VG220Q bmiix/(MM.TDMTT.001) 21.5吋 1920*1080 CALL
4325.1241Y.301 ACER-H CP1241Y Vbmiiprx/ (MM.TL3TT.001) 23.8吋/IPS 1920x1080/165Hz CALL
4325.242HY.301 ACER-H K242HYL Hbi/ (MM.TBNTT.002) 23.8吋/VA 1920*1080 CALL
4325.242YP.301 ACER-H VG242Y Pbmiipx/ (MM.TLYTT.001) 23.8吋/IPS 1920*1080/165hz CALL
4325.247Y0.301 ACER-H B247Y bmiprx/ (MM.TCMTT.001) 23.8吋/IPS 1920*1080 CALL
4325.A240Y.301 ACER-H SA240Y Abi/ (MM.T92TT.003) 23.8吋/不閃屏&濾藍光 1920*1080 CALL
4325.C242Y.301 ACER-H CBL242Y bmiprx/ (MM.TR5TT.001) 23.8吋/IPS 1920*1080 CALL
4325.ED240.301 ACER-H ED240Q bmix / (MM.TTJTT.001) 23.6吋/VA 1920*1080@75Hz CALL
4325.EI24P.301 ACER-H EI242QR Pbiipx/(MM.TK0TT.001) 23.6吋/VA曲面 1920*1080/165Hz CALL
4325.K242A.301 ACER-H KA242Y Abi / (MM.TKUTT.001) 23.8吋/VA 1920x1080 @75Hz CALL
4325.K242L.301 ACER-H K242HQL bmid/ (MM.T2JTT.003) 23.6吋/VA 1920*1080 CALL
4325.KA241.301 ACER-H KA241Y bidx/ (MM.TBQTT.001) 23.8吋/VA 1920*1080 CALL
4325.KA242.301 ACER-H KA242Y bi/ (MM.THGTT.001) 23.6吋/IPS 1920*1080 CALL
4325.QG241.301 ACER-H QG241Y bii/ (MM.TGHTT.001) 23.8吋/VA 1920*1080 CALL
4325.R242Y.301 ACER-H R242Y ymix/(MM.TQLTT.001) 23.8吋 1920*1080 CALL
4325.SB241.301 ACER-H ACER SB241Y bmix/ (MM.TR2TT.001) 23.8吋 1920*1080 CALL
4325.SB24A.301 ACER-H SB241Y Abmix / (MM.TTFTT.001) 23.8吋 1920*1080 CALL
4325.V240Y.301 ACER-H VG240Y/ (MM.TDNTT.001) 23.8吋/IPS 1920*1080 CALL
4325.V247Y.301 ACER-H V247Y bi/ (MM.TCCTT.001) 23.8吋/IPS 1920*1080 CALL
4325.V24YB.301 ACER-H V247Y bmix/ (MM.TCCTT.002) 23.8吋/IPS 1920*1080 CALL
4325.VG240.301 ACER-H VG240YU bmiipx/ (MM.TE9TT.001) 23.8吋/IPS 2560*1440 CALL
4325.VG242.301 ACER-H VG242Y Pbmiipx/ (MM.TL7TT.001) 23.8吋/IPS 1920*1080/165hz CALL
4325.XV241.301 ACER-H XV241Y XBMIIPRX/ (MM.TQZTT.002) 23.8吋/IPS 1920*1080/165hz CALL
4325.XV242.301 ACER-H XV242Y Pbmiiprx/ (MM.TL1TT.001) 23.8吋/IPS 1920*1080/165hz CALL
4325.XZ240.301 ACER-H XZ240Q Pbmiiphzx/ (MM.TQVTT.001) 23.6吋/VA 1920*1080 CALL
4325.XZ242.301 ACER-H XZ242Q Pbmiiphx / (MM.TJ6TT.001) 23.6吋/VA 1920*1080/144hz CALL
4326.252QF.301 ACER-H XV252Q Fbmiiprx/(MM.TQDTT.001) 24.5吋/IPS 1920*1080 CALL
4326.252QL.301 ACER-H VG252Q LVbmiipx / (MM.TH6TT.004) 24.5吋 / IPS 1920x1080 @165Hz CALL
4326.252QS.301 ACER-H VG252Q Sbmiipx/(MM.TH6TT.003) 24.5吋/IPS 1920*1080 CALL
4326.252QX.301 ACER-H VG252Q Xbmiipx/(MM.TH6TT.002) 24.5吋/IPS 1920*1080@240Hz CALL
4326.270BI.301 ACER-H KA270 bi/ (MM.TSSTT.001) 27吋/VA 1920*1080 @75Hz CALL
4326.270RP.301 ACER-H ED270R Pbiipx/(MM.TJMTT.001) 27吋/VA 1920*1080/165Hz CALL
4326.270UP.301 ACER-H ED270U Pbmiipx/(MM.TKYTT.001) 27吋/VA 2560x1440 CALL
4326.272KF.301 ACER-H XV272U KFvbmiipruzx/(MM.TFBTT.005) 27吋/IPS 2560x1440 @300Hz CALL
4326.272KV.301 ACER-H XV272U KVbmiiprzx/(MM.TFBTT.004) 27吋/IPS 2560x1440 CALL
4326.272LV.301 ACER-H XV272 LVbmiiprx/(MM.TG8TT.003) 27吋/IPS 1920x1080 CALL
4326.272UV.301 ACER-H XV272U Vbmiiprx / (MM.TFBTT.002) 27吋/IPS QHD: 2560x1440/170hz CALL
4326.272UX.301 ACER-H XV272U Xbmiipruzx / (MM.TFBTT.003) 27吋/IPS QHD: 2560x1440/240hz CALL
4326.273GZ.301 ACER-H XB273 GZbmiiprx / (MM.THLTT.005) 27吋/IPS 1920x1080@240Hz CALL
4326.273UN.301 ACER-H XB273U Nvbmiiprzx/(MM.TK5TT.002) 27吋/IPS 2560*1440 CALL
4326.273UP.301 ACER-H XZ273U Pbmiiphx/ (MM.TNZTT.001) 27吋/IPS QHD: 2560x1440/170hz CALL
4326.273UX.301 ACER-H XZ273U Xbmiiphx/ (MM.TNZTT.002) 27吋/VA WQHD:2560x1440/240hz CALL
4326.B2771.301 ACER-H B277 bmiprx / (MM.TBLTT.001) 27吋/IPS 1920*1080 CALL
4326.B277D.301 ACER-H B277 Dbmiprczx/ (MM.TBLTT.003) 27吋/IPS 1920*1080 CALL
4326.G2700.301 ACER-H VG270 qbmiix/ (MM.TEGTT.001) 27吋/IPS 1920*1080 CALL
4326.K270D.301 ACER-H KA270H Dbi / (MM.T3QTT.001) 27吋/TN 1920*1080 @75Hz CALL
4326.K272U.301 ACER-H KA272U biipx/ (MM.TJJTT.001) 27吋/IPS QHD: 2560x1440/75hz CALL
4326.KA270.301 ACER-H KA270 bi/ (MM.TNHTT.001) 27吋/VA 1920*1080 @75Hz CALL
4326.KA272.301 ACER-H KA272 bi*/ (MM.TJ3TT.001) 27吋/IPS 1920*1080 @75Hz CALL
4326.KA27U.301 ACER-H KA272U bmiipx/ (MM.TSQTT.001) 27吋/IPS QHD: 2560x1440/75hz CALL
4326.L272U.301 ACER-H CBL272U smiiprx /(MM.TNUTT.001) 27吋/IPS 2560*1440 CALL
4326.R2720.301 ACER-H R272 ymix/(MM.TQNTT.001) 27吋/(IPS) 1920*1080 CALL
4326.SB271.301 ACER-H SB271 bmix/(MM.TR3TT.001) 27吋/IPS 1920*1080 CALL
4326.T2720.301 ACER-H T272HL(bmjjz)T 27吋/MM.T2DTT.001 1920*1080 CALL
4326.V277B.301 ACER-H V277 bi/ (MM.TFQTT.001) 27吋/IPS 1920*1080 CALL
4326.VG27S.301 ACER-H VG270 Sbmiipx / (MM.TDPTT.003) 27吋/IPS 1920 x 1080 /165 Hz CALL
4326.VG27U.301 ACER-H VG270U bmiipx / (MM.TEATT.001) 27吋/IPS 2560*1440 CALL
4326.VG27V.301 ACER-H VG272U Vbmiipx/(MM.TKBTT.001) 27吋/IPS QHD: 2560x1440 /170 Hz CALL
4326.VG27X.301 ACER-H VG272 Xbmiipx/ (MM.TSETT.001) 27吋/IPS 1920*1080/@240Hz CALL
4326.X273S.301 ACER-H XB273U GSbmiiprzx/ (MM.TJ5TT.001) 27吋/IPS QHD: 2560x1440/165hz CALL
4326.X273X.301 ACER-H XB273U GXbmiipruzx/ (MM.TK5TT.001) 27吋/IPS QHD: 2560x1440/240hz CALL
4326.XV271.301 ACER-H XV271 Zbmiiprx/(MM.TQ7TT.001) 27吋/IPS 1920*1080 CALL
4326.XV272.301 ACER-H XV272 Pbmiiprzx/ MM.TG8TT.001() 27吋/IPS 1920*1080 CALL
4326.XV27X.301 ACER-H XV273 Xbmiiprzx/ (MM.THDTT.001) 27吋/IPS 1920*1080@240Hz CALL
4326.XZ272.301 ACER-H XZ272U Pbmiiphx / (MM.THKTT.001) 27吋/VA QHD: 2560x1440/165hz CALL
4326.XZ27P.301 ACER-H XZ272 Pbmiiphx/ (MM.TH1TT.001) 27吋/VA 1920*1080@165Hz CALL
4327.320LM.301 ACER-H XV320QU LMbmiiphx / (MM.TV4TT.001) 31.5吋 / IPS 2560x1440 CALL
4327.320QR.301 ACER-H ED320QR Pbiipx/ (MM.TJNTT.001) 31.5吋/VA 1920*1080 CALL
4327.320QX.301 ACER-H XZ320Q Xbmiiphx/ (MM.TM3TT.001) 31.5吋/VA 1920*1080 CALL
4327.323GX.301 ACER-H XB323U GXqbmiiprzx /(MM.TKWTT.002) 32吋/IPS QHD: 2560x1440 CALL
4327.323QK.301 ACER-H XB323QK NVbmiipruzx/ (MM.TR0TT.001) 31.5吋/IPS 3840*2160 CALL
4327.342CU.301 ACER-H XZ342CU Pbmiiphx / (MM.TR8TT.001) 34吋 / VA 3440x1440 CALL
4327.B287K.301 ACER-H B287K bmiipprzx /(MM.TL6TT.001) 28吋/IPS UHD: 3840 x 2160/60Hz CALL
4327.B326U.301 ACER-H B326HUL ymiidphz/ (MM.T0TTT.001) 32吋/(VA) 2560*1440 CALL
4327.CB342.301 ACER-H CB342CK smiiphzx/ (MM.THPTT.001) 34吋 3440*1440@75Hz CALL
4327.E32QX.301 ACER-H ED320Q Xbmiipx / (MM.TSXTT.001) 31.5吋 / VA 1920x1080 @240Hz CALL
4327.EB321.301 ACER-H EB321HQU C/(MM.TGCTT.001) 31.5吋/IPS 2560x1440/@60hz CALL
4327.EI322.301 ACER-H EI322QK bmiiiphx/(MM.TS1TT.001) 31.5吋/VA 3840x2160/@60hz CALL
4327.G280K.301 ACER-H VG280K bmiipx/(MM.TJ1TT.001) 28吋/IPS 3840x2160/@60hz CALL
4327.KG281.301 ACER-H KG281K A/(MM.TB5TT.003) 28吋/TN 3840x2160/@60hz CALL
4327.L282K.301 ACER-H CBL282K smiiprx /(MM.TPJTT.001) 28吋/IPS UHD: 3840 x 2160 CALL
4327.X34GS.301 ACER-H X34 GSbmiipphuzx / (MM.TPATT.001) 34吋/曲率1900R 3440*1440 CALL
4327.XB323.301 ACER-H XB323U GPbmiiphzx /(MM.TKWTT.001) 32吋/IPS QHD: 2560x1440 /170hz CALL
4327.XR383.301 ACER-H XR383CUR Pbmiiphuzx / (MM.TT6TT.001) 37.5吋W/ IPS 3840x1600@144Hz CALL
4327.XV280.301 ACER-H XV280K bmiiprx/(MM.TJLTT.001) 28吋/IPS UHD: 3840 x 2160/60hz CALL
4327.XV322.301 ACER-H XV322QU KVbmiiprzx/ (MM.TQKTT.001) 31.5吋/IPS 2560*1440 CALL
4328.C437S.301 ACER-H CG437K Sbmiipuzx / (MM.THRTT.002) 42.5吋/VA 3840x2160 @144Hz CALL
4328.CG437.301 ACER-H CG437K Pbmiiippuzx/(MM.THRTT.001) 43吋/VA CALL
4328.EI49S.301 ACER-H EI491CUR Sbmiipphx / (MM.TU0TT.001) 49吋 / VA 5120x1440 CALL
4321.16PM6.301 AOPEN AOPEN 16PM6Q bmiux/ (MM.A2LTT.001) 15.6吋/IPS 1920x1080/60Hz CALL
4323.20CHQ.301 AOPEN AOPEN 20CH1Q bi/ (MM.A0STT.002) 19.5吋/TN 1366*768 CALL
4324.22CV1.301 AOPEN AOPEN 22CV1Q bi/(MM.A1PTT.001) 21.5吋/VA 1920*1080 CALL
4325.24CL1.301 AOPEN AOPEN 24CL1Y bi/(MM.A1QTT.001) 23.8吋/IPS 1920*1080 CALL
4325.24HC1.301 AOPEN AOPEN 24HC1QR Pdbidpx /(MM.A0ETT.002) 23.6吋/VA 1920*1080 CALL
4325.24HC3.301 AOPEN AOPEN 24CH3Y Abi/(MM.A1GTT.001) 23.8吋/VA 1920*1080 CALL
4326.27HC5.301 AOPEN AOPEN 27HC5R Pbiipx/(MM.A1RTT.001) 27吋/VA 1920*1080 CALL
4326.HC5R0.301 AOPEN AOPEN 27HC5R bmiix / (MM.A1RTT.003) 27吋 / VA 1920x1080 @75Hz CALL
4327.32HC1.301 AOPEN AOPEN 32HC1QURPdbidpx/ (MM.A0DTT.001) 31.5吋/VA 2560x1440/ @144Hz CALL
4328.43XV1.301 AOPEN AOPEN 43XV1C Pwmiiphx/(MM.TS0TT.001) 43.8吋/IPS 3840x1080/@120Hz CALL
4324.G2283.218 BENQ 不閃屏+光智慧BENQ GW2283 21.5吋 IPS(16:9) 1920x1080 CALL
4325.B248T.218 BENQ 不閃屏+光智慧BL2480T 23.8吋 IPS面板 1920x1080 CALL
4325.BL242.218 BENQ 不閃屏+低藍光BENQ BL2420PT 23.8吋 IPS (16:9) 2K 2560x1440 CALL
4325.G2475.218 BENQ 不閃屏+低藍光IPS GW2475H 23.8吋(16:9) IPS面板 1920x1080 CALL
4325.G2485.218 BENQ 不閃屏+光智慧+智慧藍光BENQ GW2485TC 23.8吋 IPS面板 1920x1080 CALL
4325.G248P.218 BENQ 不閃屏+光智慧BENQ GW2480 PLUS 23.8吋 IPS面板 1920x1080 CALL
4326.E251S.218 BENQ 不閃屏+低藍光+類瞳孔BENQ EX2510S 25吋IPS面板16:9 1920x1080 CALL
4326.E271Q.218 BENQ 不閃屏+低藍光+類瞳孔BENQ EX2710Q 27吋IPS面板16:9/2K 2560x1440 CALL
4326.E271R.218 BENQ 不閃屏+低藍光+曲面類瞳孔BENQ EX2710R 27吋IPS面板16:9 2560x1440 CALL
4326.E271S.218 BENQ 不閃屏+低藍光+類瞳孔BENQ EX2710S 27吋IPS面板16:9 1920x1080 CALL
4326.E278Q.218 BENQ 不閃屏+低藍光+類瞳孔BENQ EX2780Q 27吋IPS面板16:9 2560x1440 CALL
4326.EW278.218 BENQ 不閃屏+智慧藍光+類瞳孔BENQ EW2780 27吋IPS面板16:9 1920x1080 CALL
4326.G2785.218 BENQ 不閃屏+光智慧+智慧藍光BENQ GW2785TC 27吋IPS面板 1920x1080 CALL
4326.G278P.218 BENQ 不閃屏+光智慧BENQ GW2780 PLUS 27吋IPS面板 1920x1080 CALL
4326.P2725.218 BENQ 不閃屏+低藍光BENQ PD2725U 27吋IPS面板 3840*2160 CALL
4326.PD25Q.218 BENQ 不閃屏+低藍光BENQ PD2500Q 25吋IPS面板16:9 2560x1440 CALL
4326.PD270.218 BENQ 不閃屏+低藍光BENQ PD2700Q 27吋IPS面板 2560x1440 CALL
4326.S271C.218 BENQ BENQ SW271C 27吋IPS 4K (16:9) 3840x2160 CALL
4326.SW27C.218 BENQ BENQ SW270C 27吋 2560x1440 CALL
4326.W278Q.218 BENQ 不閃屏+智慧藍光+類瞳孔BENQ EW2780Q 27吋IPS面板16:9 2560x1440 CALL
4326.W278U.218 BENQ 不閃屏+智慧藍光+類瞳孔BENQ EW2780U 27吋IPS面板16:9 3840x2160 CALL
4327.E288U.218 BENQ 不閃屏+智慧藍光+類瞳孔HDRi BENQ EW2880U 28吋IPS 面板16:9 3840x2160 CALL
4327.E321R.218 BENQ 不閃屏+低藍光+曲面類瞳孔BENQ EX3210R 31.5吋VA面板 16:9 2560x1440 CALL
4327.E321U.218 BENQ 不閃屏+低藍光+類瞳孔HDRi護眼技術BENQ EX3210U 32吋IPS面板 16:9 3840x2160 CALL
4327.E327U.218 BENQ 不閃屏+智慧藍光+舒視屏BENQ EW3270U 32吋VA面板 3840x2160 CALL
4327.E328U.218 BENQ 不閃屏+智慧藍光+類瞳孔BENQ EW3280U 32吋IPS面板 3840x2160 CALL
4327.EL287.218 BENQ 不閃屏+智慧藍光+舒視屏BENQ EL2870U 28吋TN 面板 3840x2160 CALL
4327.P322U.218 BENQ 不閃屏+低藍光BENQ PD3220U 31.5吋 3840x2160 CALL
4327.P325U.218 BENQ 不閃屏+低藍光BENQ PD3205U 32吋IPS面板16:9 3840x2160 at 60Hz CALL
4327.PD32U.218 BENQ 不閃屏+低藍光BENQ PD3200U 32吋IPS面板 3840x2160 at 60Hz CALL
4337.E341R.218 BENQ 不閃屏+低藍光+曲面類瞳孔 34吋 IPS 面板 21:9/144zS刷新率 3440x1440 CALL
4337.E388R.218 BENQ 不閃屏+低藍光+曲面類瞳孔 37.5吋 IPS 面板 21:9 3840x1600 CALL
4325.D2420.854 LENOVO-H D24-20 66AEKAC1TW 23.8 1920x1080 CALL
4326.D2701.854 LENOVO-H D27-30/ 66B8KAC6TW 27' 1920x1080 FHD CALL
4325.24400.520 LG LG 24MP400-B 23.8吋(16:9)(IPS) 1920 x 1080 CALL
4325.24BK0.520 LG LG 24BK550Y-B+ 防刮玻璃 (LP5-110028第2組12項次) 23.8吋FHD(16:9)(IPS) 1920 x 1080@60Hz CALL
4325.24MK6.520 LG LG 24MK600M-B 23.8吋(16:9)(IPS) 1920 x 1080 CALL
4326.27GN8.520 LG LG 27GN880-B專業電競(支架型) 27吋 2560 x 1440 CALL
4326.27GN9.520 LG LG 27GN950-B電競螢幕 27吋(16:9)(IPS) 3840 x 2160 CALL
4326.27GP7.520 LG LG 27GP750-B專業電競 27吋 1920 x 1080 CALL
4326.27GP8.520 LG LG 27GP850-B專業電競 27吋(16:9)(IPS) 2560 x 1440 CALL
4326.27UL5.520 LG LG 27UL550-W 27吋 3840*2160 CALL
4326.27UL8.520 LG LG 27UL850-W 27吋 3840*2160 CALL
4326.27UP6.520 LG 27UP600-W 27吋 3840 x 2160 CALL
4326.27UP8.520 LG 27UP850-W 27吋 3840 x 2160 CALL
4327.29WL5.520 LG LG 29WL500-B 29吋(21:9)(IPS) 2560x1080 CALL
4327.29WN6.520 LG LG 29WN600-W 29吋(21:9)(IPS) 2560 x 1080 CALL
4327.32GN6.520 LG LG 32GN600-B 31.5吋 2560 x 1440 CALL
4327.32ML6.520 LG LG 32ML600M-B 32吋 1920*1080 CALL
4327.32MP6.520 LG LG 32MP60G-B 32吋 1920 x 1080 CALL
4327.32UL9.520 LG LG 32UL950-W 32吋 3840*2160 CALL
4327.34WK9.520 LG 34WK95U-W(多工電競5K) 34吋(21:9) 5120*2160 CALL
4327.34WP5.520 LG 34WP500-B 34吋(21:9)IPS 2560x1080 CALL
4328.43SP5.520 LG LG 43SP520M-PM可連接機上盒觀看電視 43吋 1920*1080 CALL
4328.43UN7.520 LG LG 43UN700-B(4K UHD 4PBP) 43吋(16:9)(4K)(IPS) CALL
4328.49WLE.520 LG LG 49WL95C-WE(曲面32:9) 49吋(32:9) - CALL
4337.34GL7.520 LG LG 34GL750-B電競曲面 34吋(21:9)(IPS) 2560 x 1080 CALL
4337.38GN9.520 LG LG 38GN950-B電競曲面 38吋(21:9)(IPS) 3840 x 1600 CALL
4338.40WP9.520 LG 40WP95C-W 40吋 5120 x 2160 CALL
4346.27EP9.520 LG LG 27EP950-B 4K OLED高畫質專業編輯顯示器 26.9(16:9) 3840*2160 CALL
4347.32EP9.520 LG LG 32EP950-B 4K OLED高畫質專業編輯顯示器 31.5吋(16:9) 3840*2160 CALL
4328.UM46E.652 SAMSUNG SAMSUNG UM46N-E 46" 1920x1080 CALL
4325.2448W.748 terra TERRA 2448W 23.8吋(IPS) 1920*1080 CALL
4325.2463P.748 terra TERRA 2463WPV 23.8吋(IPS) 1920*1080 CALL
4326.2763W.748 terra TERRA 2763W 27吋(IPS) 1920*1080 CALL
4321.G1655.076 優派 VG1655 16吋可攜式螢幕 / (一年無亮點保固) 15.6吋 / IPS 1920x1080 CALL
4321.T1655.076 優派 TD1655 16吋觸控式攜帶式螢幕 15.6吋 / IPS 1920x1080 CALL
4321.VA708.076 優派 VA708a 17吋 / TN 1280x1024 CALL
4322.1903A.076 優派 VA1903a 18.5 吋 / TN 1366 x 768 CALL
4324.2205H.076 優派 VA2205-h 21.5 吋 / VA 1920 x 1080 CALL
4324.2210H.076 優派 VA2210-h 21.5 吋 / IPS 1920 x 1080 CALL
4324.2210M.076 優派 VA2210-mh 21.5 吋 / IPS 1920 x 1080 CALL
4324.226H2.076 優派 VA2261h-2 21.5 吋 / TN 1920 x 1080 CALL
4324.T2223.076 優派 TD2223 (十點多點觸控) 21.5 吋 / TN 1920 x 1080 CALL
4325.2406M.076 優派 VA2406-mh 23.8 吋/(VA) 1920 x 1080 CALL
4325.2418P.076 優派 VX2418-P-MHD / (一年無亮點保固) 23.8 吋 / VA 1920 x 1080 CALL
4325.241HG.076 優派 VA2410-h防刮 23.8 吋/(IPS) 1920 x 1080 CALL
4325.2476D.076 優派 VX2476-smhd 零閃屏.抗藍光 / (一年無亮點保固) 23.8 吋 / AH-IPS 1920 x 1080 CALL
4325.2476H.076 優派 VX2476-SH 零閃屏.抗藍光 / (一年無亮點保固) 23.8 吋 / IPS 1920 x 1080 CALL
4325.2481M.076 優派 VX2481-MH / (一年無亮點保固) 23.8 吋 / IPS 1920 x 1080 CALL
4325.T2423.076 優派 TD2423 (十點多點觸控) 23.6吋 / VA 1920 x 1080 CALL
4325.T2455.076 優派 TD2455 (電容式十點觸控) 23.8吋 / IPS 1920 x 1080 CALL
4325.V2406.076 優派 VA2406-h 23.8 吋/(VA) 1920 x 1080 CALL
4325.V2448.076 優派 VG2448 / (一年無亮點保固) 23.8 吋 / IPS 1920 x 1080 CALL
4325.V2455.076 優派 VG2455 / (一年無亮點保固) 23.8 吋 / IPS 1920 x 1080 CALL
4325.X2468.076 優派 VX2468-PC-MHD / (一年無亮點保固) 23.6 吋/VA 1920 x 1080 CALL
4325.X2485.076 優派 VX2485-MHU 零閃屏.抗藍光 / (一年無亮點保固) 23.8 吋 / IPS 1920 x 1080 CALL
4326.2715H.076 優派 VA2715-H 27吋 / VA 1920*1080 CALL
4326.2776D.076 優派 VX2776-smhd 零閃屏.抗藍光 / (一年保固無亮點) 27吋 / AH-IPS 1920*1080 CALL
4326.2776H.076 優派 VX2776-sh 零閃屏.抗藍光 / (一年保固無亮點) 27吋 / IPS 1920*1080 CALL
4326.G2719.076 優派 VG2719-2K 27吋(IPS) 2560 x 1440 WQHD CALL
4326.P2768.076 優派 VP2768 / (一年保固無亮點) 27吋 / AH-IPS WQHD 2560 x 1440 CALL
4326.P2785.076 優派 VP2785-2K / (一年保固無亮點) 27吋 / AH-IPS WQHD 2560 x 1440 CALL
4326.V2715.076 優派 VA2715-2K-MHD 27吋/VA QHD:2560 x 1440 CALL
4326.X2718.076 優派 VX2718-PC-MHD / (一年無亮點保固) 27吋 / VA 1920*1080 CALL
4327.3276K.076 優派 VX3276-2K-mhd-2 / (一年無亮點保固) 31.5吋 / IPS QHD 2560 x 1440 CALL
4327.V3211.076 優派 VX3211-4K-mhd / (一年無亮點保固) 31.5吋 / VA WQHD 3840 x 2160 CALL
4327.V3218.076 優派 VX3218-PC-MHD / (一年無亮點保固) 31.5吋 / VA 1920 x 1080 CALL

UPS不斷電系統 III

快克利更新:111.05.10

產品代號 產品名稱 (G) 優惠價
J0019442 APC BN650M1 - TW 不斷電系統 CALL
J0034751 APC BR1000MS - TW Back UPS Pro BR 1000VA , 在線互動式UPS CALL
J0043101 APC BR1350MS - TW Back UPS Pro BR 1350VA , 在線互動式UPS CALL
J0034752 APC BR1500MS - TW Back UPS PRO BR 1500VA , 在線互動式UPS CALL
J0024402 APC BV1000 - TW 在線互動式不斷電系統 CALL
J0024399 APC BV500 - TW 在線互動式不斷電系統 CALL
J0024400 APC BV650 - TW 在線互動式不斷電系統 CALL
J0024401 APC BV800 - TW 在線互動式不斷電系統 CALL
J0034750 APC BX850M - TW Back UPS Pro BX 850VA , 在線互動式UPS CALL
J0027016 APC Easy UPS 在線式 SRV1KA - TW 110V , TW CALL
J0027017 APC Easy UPS 在線式 SRV1KI - TW 220V , TW CALL
J0027018 APC Easy UPS 在線式 SRV2KA - TW 110V , TW CALL
J0027019 APC Easy UPS 在線式 SRV2KI - TW 220V , TW CALL
J0027020 APC Easy UPS 在線式 SRV3KA - TW 110V , TW CALL
J0027021 APC Easy UPS 在線式 SRV3KI - TW 230V , TW CALL
H3777 APC SMT1000TW Smart - UPS 1000VA LCD 120V 在線互動式UPS CALL
H3782 APC SMT1500RM2UTW Smart - UPS 1500VA LCD RM 2U 120V 在線互動式 UPS CALL
H3780 APC SMT1500TW Smart - UPS 1500VA LCD 120V 在線互動式UPS CALL
H3776 APC SMT750TW Smart - UPS 750VA LCD 120V 在線互動式UPS CALL
J0037199 APC SRT 5 / 6 / 8 / 10 kVA 19吋 機架套件 CALL
J0037198 APC SRT6KXLTW Smart - UPS 6000VA 208V 在線式UPS CALL
H4925 APC SURT192XLBP Smart - UPS RT 192V 外接式電池 CALL
J0015957 APC機架配電單元(PDU),開關型,1U,15A,100 / 120V,(8)5 - 15 CALL
F7800 EATON 5SC1000 在線互動式不斷電系統 CALL
F7801 EATON 5SC1500 在線互動式不斷電系統 CALL
J0030321 Eaton UPS【A1000黑色】9400 - 6091TW1離線式不斷電系統 CALL
J0030320 Eaton UPS【A500黑色】9400 - 4092TW1離線式不斷電系統 CALL
C8635 Eaton(飛瑞)NMC長卡7308034800P(NetworkManagementCard) CALL
C8636 Eaton(飛瑞)NMC短卡7308034900P(NetworkManagementCard) CALL
J0010799 Eaton(飛瑞)UPS【5E650】在線式互動式不斷電系統 CALL
E5430 Eaton(飛瑞)UPS【A1000】離線式不斷電系統 CALL
E4937 Eaton(飛瑞)UPS【A500】離線式不斷電系統 CALL
D3592 Eaton(飛瑞)UPS【C10000F】在線式不斷電系統 CALL
J0031358 Eaton(飛瑞)UPS【C1000F】(MIT)在線式不斷電系統 CALL
E5433 Eaton(飛瑞)UPS【C1000FS】(220V)在線式不斷電系統 CALL
E5435 Eaton(飛瑞)UPS【C3000FS】(220V)在線式不斷電系統 CALL
D3591 Eaton(飛瑞)UPS【C6000F】在線式不斷電系統 CALL
A4383 科風 UPS - BNT - 1000AP - 220V(RS232) CALL
47901 科風 UPS - BNT - 1000AP - 230USB(220V) CALL
32935 科風 UPS - BNT - 1000AP 在線互動式不斷電系統 CALL
34049 科風 UPS - BNT - 1500AP 在線互動式不斷電系統 CALL
34050 科風 UPS - BNT - 2000AP在線互動式不斷電系統 CALL
44413 科風 UPS - WAR - 1000AP 在線互動式不斷電系統 CALL
44410 科風 UPS - WAR - 500A 在線互動式不斷電系統 CALL
D6869 科風UPS - BNT - 600A 在線互動式不斷電系統 CALL
38307 科風UPS - BNT - 600AP 在線互動式不斷電系統 CALL
40311 科風UPS - COM - 1000S離線式不斷電系統 CALL
41829 科風UPS - COM - 500不斷電系統 CALL
55748 科風UPS BNT - 1500AP 220V CALL
55749 科風UPS BNT - 2000AP 220V CALL
70371 科風UPS BNT - 600A 220V CALL
61378 科風UPS COM - 1000S - 220V離線式不斷電系統 CALL
E1460 科風UPS COM - 500(220V)不斷電系統 CALL
55750 科風UPS KIN - 3000AP 220V CALL
55000 科風UPS VGD - 1000 CALL
95441 科風UPS VGD - 1000 - RM - 220V CALL
56524 科風UPS VGD - 1000 220V CALL
56527 科風UPS VGD - 1500 220V CALL
J0009273 科風UPS VGD - 1500RM(220V) CALL
56528 科風UPS VGD - 2000 220V CALL
56525 科風UPS VGD - 3000 220V CALL
89121 科風VGD2000 / 3000用外接式電池箱(12V / 7AH * 12) CALL
J0021526 科風機架式滑軌 CALL
J0047760 飛碟 FT - AS10H 在線互動式不斷電系統 CALL
J0048262 飛碟 FT - BS10H(220V) 直立型 1000VA 在線互動式不斷電系統 CALL
J0044361 飛碟 FT - BS20H 直立型 2000VA 在線互動式不斷電系統 CALL
J0044362 飛碟 FT - BS30H 直立型 3000VA 在線互動式不斷電系統 CALL
J0026315 飛碟AS400(電騎士)乾接點介面卡 CALL
G0406 飛碟AVR - E1000P 1KVA全電子式穩壓器AVR (三段) CALL
G6074 飛碟FT - 1000BS(New)直立型 1000VA 在線互動式不斷電系統 CALL
H2194 飛碟FT - 1020 直立型2000VA在線式不斷電系統 CALL
H2195 飛碟FT - 1030 直立型3000VA在線式不斷電系統 CALL
H2197 飛碟FT - 1030U 機架型3000VA在線式不斷電系統 CALL
J0041850 飛碟FT - 610H直立型1000VA在線式不斷電系統 CALL
J0043210 飛碟FT - B10H直立 在線互動式1KVA不斷電系統 CALL
H4836 飛碟FT 【AVR - E1 . 2KA】1 . 2KVA全電子式穩壓器AVR (七段) CALL

UPS不斷電系統 IV

快克利更新:111.05.11

料號 產品名稱 (X) 優惠價
UPPHC1000F EATON 飛瑞 1000VA 在線式 UPS ( C-1000F ) CALL
UPOPDS1500FRM OPTI DS1500F-RM在線式機架型110V ( DS1500F-RM 110V ) CALL
UPOPDS3000FRM OPTI DS3000F-RM在線式機架型110V ( DS3000F-RM 110V ) CALL
UPOPDS3000FRM-A OPTI DS3000F-RM在線式機架型220V ( DS3000F-RM 220V ) CALL
UPOPTS1000C-220 OPTI TS1000C在線互動式UPS 220V ( TS1000C 220V ) CALL
UPOPTS1500C OPTI- TS1500C 在線互動式UPS 1500VA/900W CALL
UPOP-ES1000S OPTI 蓄源 在線互動式 1000VA 110V ( ES1000S ) CALL
UPOP-ES1500S OPTI 蓄源 在線互動式 1500VA 110V ( ES1500S ) CALL
UPOPTS1000C OPTI 蓄源 在線互動式UPS 1000VA 110V ( TS1000C ) CALL
UPOPTS2000C OPTI 蓄源 在線互動式UPS 2000VA 110V ( TS2000C ) CALL
UPOP-DS2000B OPTI 蓄源 在線式UPS 2000VA 110V ( DS2000B ) CALL
UPOP-DS3000B OPTI 蓄源 在線式UPS 3000VA 110V ( DS3000B ) CALL
UPOPDS1500F OPTI 蓄源 持久型在線式UPS 1500VA 110V ( DS1500F ) CALL
UPOPDS3000F OPTI 蓄源 持久型在線式UPS 3000VA 110V ( DS3000F ) CALL
UPOPDS2000F OPTI-UPS DS2000F持久型在線式110V CALL
UPPCSMK2000A POWERCOM 在線互動式 智慧王系列 2000VA 110V ( SMK-2000-4A0-0011N ) CALL
BAPCVGD6K0AB000 POWERCOM 科風 電池箱 VGD-6K0A-B00-0012N CALL
UPPCMAC-2000 POWERCOM 科風MAC-2000在線式UPS 110V CALL

UPS不斷電系統配件

快克利更新:111.05.09

產品料號 廠牌 產品名稱 (W) 優惠價
7303.96400.253 APC 新SMT、SMC、SRT專用網管卡 CALL
7303.RT5KR.253 APC SRT 3K/5K 2U機架型200V降壓100V降壓變壓器/輸出插座: L5-20R*12) CALL
7303.RVRK1.253 APC APC Easy UPS RAIL KIT機架滑軌 CALL
7303.31001.342 CYBER POWER CyberPower PDU31001--貨況請洽詢PM CALL
7303.41001.342 CYBER POWER CyberPower PDU41001--貨況請洽詢PM CALL
7303.41005.342 CYBER POWER CyberPower PDU41005T 電源排插--貨況請洽詢PM CALL
7303.81004.342 CYBER POWER CyberPower PDU81004--貨況請洽詢PM CALL
7303.RM205.342 CYBER POWER CyberPower RMCARD205 Real time UPS monitoring CALL
7303.L530C.592 寶迅 Power cord L5-30C轉5-15P 14AWG 50 cm CALL

附註

AutoCAD LT 2023 - 設計師的共同語言,將創意列印成形,將想法化為現實!詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!

找不到您需要的產品嗎?歡迎您來電洽詢!