原版軟體 Autocad LT 2018 租賃Autocad 2018Autocad 組合包CorelDRAW 2017Office 365 / Azure ∼ 超低特價中!!    
快克利3C產品便利供應站 QuicklyOA 產品專賣店 QuicklyMall 線上購物站 QuicklyPrintIt耗材供應站 QuicklySW 原版軟體量販 快克利3C產品供應總站 購物指南 產品分類 線上訂購 線上詢價 快克利3C產品供應站 回首頁 加入最愛 連絡我們 快克利有限公司簡介 連絡我們 快克利有限公司官網
 
 
 
autocad 2016正版軟體
 
 
 
 
購買
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AutoCAD LT 2018 DTS
來電超低優惠價!
 
Office 365
來電超低優惠價!
 
CorelDRAW 2017
來電超低優惠價!
 
 
快克利訂購專線02-25119098
 
威力導演 版本比較表
快克利更新:106.10.06
極致版 旗艦版 創意導演
組合包
所收錄的軟體
威力導演 16 V V V
相片大師 9 - - V
AudioDirector 8 - - V
ColorDirector 6 - - V
訊連雲線上服務  獨家 一年25GB 一年25GB 一年50GB
WaveEditor Express V V V
影片特效及主題範本
內容套件 基礎版 V V V
內容套件 進階版 V V V
內容套件 進階版 2 V V V
內容套件 進階版 3  V V V
幸福婚禮套件 - V V
假期套件 8  全新 - V V
旅遊風格套件4  全新 - - V
BorisFX Film Style*  全新 - V V
BorisFX Stylize*  全新 - V V
BorisFX Lights* 全新 - - V
BorisFX Image Restoration*  全新 - - V
NewBlue Video Essentials 1 V V V
NewBlue Video Essentials 7 - - V
NewBlue Paint Effect - - V
NewBlue Titler Pro v1.5 - V V
proDAD Adorage 2 - V V
proDAD Adorage 13 Lite V V V
proDAD VitaScene 2 LE - V V
360° 影片剪輯
視角設計師 V V V
360°視訊穩定器  全新 V V V
匯入、編輯及輸出360°影片 V V V
360°影片色彩調整 V V V
於360°影片中添加文字或圖片並套用動態追蹤特效  全新 V V V
小星球模式  全新 V V V
轉換文字或子母物件成360視角  全新 V V V
運動攝影工房
逐格動畫 V V V
平移與縮放 V V V
調整速度 V V V
視訊穩定器 V V V
凍結窗格 V V V
鏡頭及色彩失真修補 V V V
專業設計工具
視訊拼貼設計師  全新 V V V
遮罩設計師 V V V
影片混合特效 V V V
動態追蹤 V V V
轉場設計師 V V V
創意主題設計師 V V V
選單設計師 V V V
文字設計師 V V V
子母工房物件設計師 V V V
多機剪輯設計師 V V V
100軌多機音效同步 V V V
影片剪輯支援
色彩配對  全新 V V V
支援色彩查找表(LUT)  全新 V V V
分割色調及HDR特效 全新 V V V
自動調整背景音量  全新 V V V
直式影片匯入、剪輯與輸出 V V V
製作120/ 240 fps高影格率影片 V V V
快速專案範本 V V V
在文字上特用影片特效 V V V
去背工具 V V V
動態模糊特效(子母畫面及文字適用) V V V
100軌時間軸 V V V
內容感應編輯 V V V
TrueTheater 色彩強化 V V V
TrueTheater 畫面穩定功能 V V V
一鍵套用色彩風格檔 V V V
字幕工房/ 匯入及輸出SRT V V V
螢幕錄製工具(30fps,同時錄製音訊) V V V
效能表現
TrueVelocity 7 編碼引擎 全新 V V V
原生64位元支援 V V V
多重顯示卡GPU加速 V V V
支援OpenCL技術 V V V
智慧型SVRT V V V
第7代 Intel® Core™ 處理器 ( Skylake ) 效能優化 V V V
nVidia及Intel支援H.265(HEVC)硬體編碼 V V V
nVidia、Intel及AMD支援H.265(HEVC)硬體解碼 V V V
支援第7代Intel核心處理4K影像 V V V
支援Intel® 高速影像同步轉檔技術 V V V
AMD第2代APU處理器效能優化 V V V
格式支援
2K 匯入/ 匯出 V V V
XAVC-S 匯入/ 匯出 V V V
Quicktime MOV 匯入 全新 V V V
H.264 & H.265 (HEVC) 匯入/ 匯出 V V V
AVCHD 3D/Progressive V V V
匯入、編輯及製作120/ 240 fps影片 V V V
FLAC 音訊支援 V V V
.AAC 音訊檔案支援 V V V
DTS 5.1 Producer V V V
DVD 編輯 V V V
藍光光碟編輯 V V V
AVCHD 光碟編輯 V V V
備註: *BorisFX 特效僅支援64位元作業系統。
 
創意導演組合包版本比較
快克利更新:106.10.06
創意導演
組合包 6
 (永久授權版)
創意導演
組合包 6
 (訂閱式)
創意導演
組合包 5
 (永久授權版)
創意導演
組合包 4
 (永久授權版)
影片編輯 -威力導演 16
匯入、編輯及輸出360°影片 V V V -
360 視訊穩定器 全新 V V - -
360°影片動態追蹤(添加文字&圖片)  全新 V V - -
小星球模式  全新 V V - -
轉換2D文字&子母畫面物件成360度物件 
全新
V V - -
運動攝影工房 V V V V
逐格動畫 V V V -
平移與縮放 V V V -
視訊穩定器 V V V V
影片混合特效 V V V -
動態追蹤 V V V V
視訊拼貼設計師  全新 V V - -
遮罩設計師 V V V -
轉場設計師 V V V V
創意主題設計師 V V V V
選單設計師 V V V V
文字設計師 V V V V
子母畫面物件設計師 V V V V
多機剪輯設計師 V V V V
直式影片匯入、剪輯與輸出 V V V -
製作120/ 240 fps高影格率影片 V V V V
快速專案範本 V V V V
去背工具 V V V V
色彩配對  全新 V V - -
支援色彩查找表(LUT)  全新 V V - -
分割色調/HDR特效 全新 V V - -
TrueTheater 色彩強化 V V V -
100軌時間軸 V V V V
內容感應編輯 V V V V
自動調整音量 全新 V V - -
TrueVelocity 7  全新 V V - -
原生64位元支援 V V V V
多重顯示卡GPU加速 V V V V
支援OpenCL技術 V V V V
nVidia、Intel及AMD支援H.265(HEVC)硬體解碼 V V V V
智慧型SVRT V V V V
匯入Quicktime MOV  全新 V V - -
相片編輯 - 相片大師 9
快速專案範本 V V V -
圖層編輯 強化 V V V -
360°相片編輯及調整 全新 V V - -
小星球模式  全新 V V - -
360相片轉2D全景  全新 V V - -
影片截圖快手 V V V -
自影片擷取連續畫格  全新 V V - -
用影片製作全景圖  全新 V V - -
製作動態GIF 全新 V V - -
製作局部動態圖  全新 V V - -
製作多重曝光相片 V V V -
智慧偵測-物件移除 V V V V
智慧偵測 - 物件移動  全新 V V - -
2D全景合成 V V V V
疊印工具 V V V -
抽色工具 V V V -
包圍曝光HDR V V V V
臉部替換 V V V V
人像美化工具 V V V V
塑身工具 V V V V
除霧工具 全新 V V - -
修補拍攝外緣色差  全新 V V - -
色彩調整(RGB、HSL) V V V V
自動鏡頭校正 V V V V
RAW檔格式支援 V V V V
臉部辨識技術 V V V V
分級標籤系統 V V V -
音訊編輯 - AudioDirector 8
自動對齊人聲對話 V V V V
節拍速度 (BPM)檢視模式 V V V V
劇院環繞音效 V V V V
環境音相符 全新 V V - -
多重裝置錄音  全新 V V - -
音高變化 V V V -
立體聲擴展器 V V V -
循環錄製 V V V V
頻譜化視覺修復 V V V V
自動調整背景音樂長度  全新 V V - -
多音軌音量調整 V V V -
移除呼吸聲 全新 V V - -
移除嗡嗡聲 V V V V
移除嘶嘶聲 V V V V
無失真模式試聽  全新 V V - -
人聲變音效果器 V V V V
DSD格式支援 V V V -
360 影片瀏覽模式  全新 V V - -
影片調色 - ColorDirector 6
360°影片色彩調整 V V V -
預覽360影片 全新 V V - -
自訂360影片預覽模式  全新 V V - -
直式影片色彩調整(長寬比9:16) V V V -
動態追蹤 V V V V
自動調色 全新 V V - -
自動降噪 全新 V V - -
除霧工具 全新 V V - -
RGB 曲線調整 V V V V
HDR 特效 V V V V
全域及區域模糊工具 V V V V
抽色工具 V V V -
換色工具 V V V -
分割色調 V V V V
放射狀漸層遮罩 V V V V
暗角工具 V V V V
匯入及匯出120/240fps 影片 V V V V
專業影片特效及內容套件
內容套件 基礎版 V V V V
內容套件 進階版 V V V V
內容套件 進階版 2 V V V -
內容套件 進階版 3  全新 V V - -
幸福婚禮套件 V V V -
假期套件 8  全新 V V - -
旅遊套件 4  全新 V V - -
BorisFX Film Style  全新 V V - -
BorisFX Stylize  全新 V V - -
BorisFX Lights  全新 V V - -
BorisFX Image Restoration  全新 V V - -
NewBlue Video Essentials 1 V V V V
NewBlue Video Essentials 7 V V V V
NewBlue Paint Effect V V V -
NewBlue Titler Pro v1.5 V V V -
proDAD Adorage 2 V V V -
proDAD Adorage 13 Lite V V V V
proDAD VitaScene 2 LE V V V -
線上服務
訊連雲線上服務  獨家 1年50GB 訂閱期間50GB 1年50GB 1年40GB
快克利製表∼
附註
  快克利為微軟認證中小企業專家及ADOBE經銷商, 銷售全系列盒裝及軟體企業授權,歡迎來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價 !
  以上價格(未稅)僅供參考,訂貨前可來電快克利洽詢報價,確認最新價格。
  因產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價 !
  請注意購買盒裝軟體,一經拆封無法銷退,另外By Order 的產品一經訂購亦無法銷退 。
  購買軟體授權者,預收訂金10%,尾款依報價單付款條件收款 。
  宅配到府,貨到付款;今日訂貨,明日到貨。
  快克利可依不同需求提供正式報價單,歡迎來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價 !
  如用ATM轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。
客服專線:02-2511-9098(星期一∼星期五,09:00 ∼ 18:00) 傳真:02-2511-8764 email:service@quickly.com.tw
版權所有 © 1991-2016 快克利有限公司